تبلیغات
یکی هست و هیچ نیست جز او - مطالب مرداد 1391

طرح درس ششم فارسی به تو می اندیشم

" به تو می اندیشم"
• اهداف آموزشی :
-1 درك زیبایی خلقت و نعمت های الهی
-2 خوانشصحیح و روان شعر
-3 درك و دریافت نعمت های الهی در محیط پیرامون
-4 درك پیام شعر

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: طرح درس ششم فارسی به تو می اندیشم، روش کاربردی بدیعه پردازی :، آشنایی با ساختار و محتوای فارسی ششم، طرح درس پنجم فارسی سرودملی، طرح درس پنجم فارسی سرودی برای پاکی، طرح درس پنجم وحدت، روش طرز تلقی برخورددروس پنجم ابتدایی، کتاب ریاضی ششم، اموزش درس ریاضی دوم جدید، مفهوم ضرب، چگونه طرح درس بنویسیم؟، مساحت دایره، توضیح فصل غذا و سلامتی ( علوم تجربی پایه دوم)، چه زمانی سریعتر به دور خورشید می چرخیم؟، تاریخچه تلفن، قلب و کار آن، انواع اهرم، سطح شیبدار، الگوی طرح درس سالانه، علوم اول- آهنربا، علوم پنجم - تغییرات مواد، ریاضی اول- خط باز و بسته، ریاضی سوم - مفهوم کسر، ریاضی اول - حروف نویسی اعداد، ریاضی اول- مفهوم جمع، ریاضی چهارم- تقسیم های غیر اساسی، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین 2، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین، تست روانشناسی، روانشناسی، روانشناسی رنگها، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودک، شیوه های تربیتی، والدین موفق، والدین موفق و شیوه های تربیتی موثر،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1391 | 07:24 ب.ظ | نویسنده : خانم محمدقلی | نظرات

روش کاربردی بدیعه پردازی :

روش بدیعه پردازی (مقایسه ای) از روش های الگوی پردازش اطّلاعات است . این الگو به وسیله
"ویلیام گوردن" و دستیاران وی ( 1961 ) طراحی شده و شیوه ای لذّت بخش برای پرورش تفکّر
خلاق است. عنصر اصلی در این روش استفاده از قیاس هاست که به وسیله ی آن، موضوعی
معمولی و آشنا با شیوه ای نو بررسی و بیان می گردد. هدف از ارائه ی این روش کمک به
شناخت فرآیند خلّاقیت با به کارگیری آرایه هایی است که دانش آموزان با آن آشنا هستند و
با به کار بستن این آرایه ها از نوشتن در قالب های معمولی پرهیز می کنند.
این روش معمولا بر پنج مرحله بنا نهاده می شود ما در این طرح درس موضوع "بهار" از فصل
آفرینش و زیبایی را در نظر گرفته ایم و از فراگیران خواسته ایم که آن را توصیف کنند. شرح
توصیف آن ها از نظر شما خواهد گذشت :

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: روش کاربردی بدیعه پردازی :، آشنایی با ساختار و محتوای فارسی ششم، طرح درس پنجم فارسی سرودملی، طرح درس پنجم فارسی سرودی برای پاکی، طرح درس پنجم وحدت، روش طرز تلقی برخورددروس پنجم ابتدایی، کتاب ریاضی ششم، اموزش درس ریاضی دوم جدید، مفهوم ضرب، چگونه طرح درس بنویسیم؟، مساحت دایره، توضیح فصل غذا و سلامتی ( علوم تجربی پایه دوم)، چه زمانی سریعتر به دور خورشید می چرخیم؟، تاریخچه تلفن، قلب و کار آن، انواع اهرم، سطح شیبدار، الگوی طرح درس سالانه، علوم اول- آهنربا، علوم پنجم - تغییرات مواد، ریاضی اول- خط باز و بسته، ریاضی سوم - مفهوم کسر، ریاضی اول - حروف نویسی اعداد، ریاضی اول- مفهوم جمع، ریاضی چهارم- تقسیم های غیر اساسی، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین 2، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین، تست روانشناسی، روانشناسی، روانشناسی رنگها، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودک، شیوه های تربیتی، والدین موفق، والدین موفق و شیوه های تربیتی موثر،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1391 | 07:19 ب.ظ | نویسنده : خانم محمدقلی | نظرات

طرح درس ششم فارسی ستایش

ای یاد تو بر دل و زبان ها
• اهداف آموزشی :
-1 آشنایی دانش آموز با تحمیدیه و اهمیت ستایش کردگار
-2 تلطیف روح دانش آموز
-3 حسن آغازی معنوی
-4 تقویت علاقه ی دانش آموزان به حمد و ستایش پروردگار
-5 توانایی در خواندن متن تحمیدیه
-6 بیان کاربرد تحمیدیه در زندگی خود
-7 توضیح مفاهیم تحمیدیه

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: طرح درس ششم فارسی ستایش، آشنایی با ساختار و محتوای فارسی ششم، طرح درس پنجم فارسی سرودملی، طرح درس پنجم فارسی سرودی برای پاکی، طرح درس پنجم وحدت، روش طرز تلقی برخورددروس پنجم ابتدایی، کتاب ریاضی ششم، اموزش درس ریاضی دوم جدید، مفهوم ضرب، چگونه طرح درس بنویسیم؟، مساحت دایره، توضیح فصل غذا و سلامتی ( علوم تجربی پایه دوم)، چه زمانی سریعتر به دور خورشید می چرخیم؟، تاریخچه تلفن، قلب و کار آن، انواع اهرم، سطح شیبدار، الگوی طرح درس سالانه، علوم اول- آهنربا، علوم پنجم - تغییرات مواد، ریاضی اول- خط باز و بسته، ریاضی سوم - مفهوم کسر، ریاضی اول - حروف نویسی اعداد، ریاضی اول- مفهوم جمع، ریاضی چهارم- تقسیم های غیر اساسی، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین 2، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین، تست روانشناسی، روانشناسی، روانشناسی رنگها، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودک، شیوه های تربیتی، والدین موفق، والدین موفق و شیوه های تربیتی موثر،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1391 | 07:15 ب.ظ | نویسنده : خانم محمدقلی | نظرات

آشنایی با ساختار و محتوای فارسی ششم

با توجه به اهداف تعیین شده در راستای راهبردهای آموزشی زبانآموزی، فارسی ششم نیز در
دو بخش :
شامل مهارتهای شفاهی، ادراکی یا دریافتی زبان . « خوانداری »- الف
یا تولیدی شامل مهارتهای کتبی زبان، در قالب دو کتاب شکل « نوشتاری » ب- مهارت های
فعال یا » ( گرفته است. اگر چه 4 مهارت زبانآموزی از دید کنش دانشآموز به دو مهارت 1
شنیدن و خواندن نیز تقسیم « انفعالی یا ادراکی » سخن گفتن و نوشتن و 2) مهارت « تولیدی
میشوند اما موضوع قابل تامل در هم تنیدگی و پیوستگی آن هاست که مهارت های فرازبانی
(تفکر ، نقد و تحلیل) را نیز پرورش میدهند.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آشنایی با ساختار و محتوای فارسی ششم، طرح درس پنجم فارسی سرودملی، طرح درس پنجم فارسی سرودی برای پاکی، طرح درس پنجم وحدت، روش طرز تلقی برخورددروس پنجم ابتدایی، کتاب ریاضی ششم، اموزش درس ریاضی دوم جدید، مفهوم ضرب، چگونه طرح درس بنویسیم؟، مساحت دایره، توضیح فصل غذا و سلامتی ( علوم تجربی پایه دوم)، چه زمانی سریعتر به دور خورشید می چرخیم؟، تاریخچه تلفن، قلب و کار آن، انواع اهرم، سطح شیبدار، الگوی طرح درس سالانه، علوم اول- آهنربا، علوم پنجم - تغییرات مواد، ریاضی اول- خط باز و بسته، ریاضی سوم - مفهوم کسر، ریاضی اول - حروف نویسی اعداد، ریاضی اول- مفهوم جمع، ریاضی چهارم- تقسیم های غیر اساسی، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین 2، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین، تست روانشناسی، روانشناسی، روانشناسی رنگها، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودک، شیوه های تربیتی، والدین موفق، والدین موفق و شیوه های تربیتی موثر،

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1391 | 07:12 ب.ظ | نویسنده : خانم محمدقلی | نظرات

تعداد کل صفحات : 6 :: 1 2 3 4 5 6

  • paper | | بک لینک