تبلیغات
یکی هست و هیچ نیست جز او - نمونه سوال درس علوم کلاس دوم دبستان درس های ششم، هفتم و هشتم مبحث نیرو، نور و صدا

نمونه سوال درس علوم کلاس دوم دبستان درس های ششم، هفتم و هشتم مبحث نیرو، نور و صدا

درس ۶  – نیرو

۱- وقتی جسمی را می کشیم یا هل می دهیم به آن …….. وارد می کنیم.

الف )  وزن      ب) حجم       ج) نیرو         د) کشش

۲- در هر یک از تصاویر زیر بنویسید که آیا جسم کشیده می شود یا هل داده می شود؟

- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

زمین به همه اجسام ……… وارد می کند.

هنگام سرسره  بازی نیروی …………… به ما کمک می کند.

 

4- کشش زمین را تعریف کنید و آن را با مثالی توضیح دهید.

۵- یک آدم ایستاده را نقاشی کنید و جهت نیروی کشش زمین را نشان دهید.

۶- زمین اجسام سنگین تر را با نیروی بیشتری به سمت خود می کشد یا اجسام سبک تر را؟

 

درس ۷ – نور

۱- چشمه نور چیست؟

۲- دو چشمه نور نام ببرید.

۳- کدامیک از اجسام زیر چشمه نور هستند؟

خورشید       ماه        چشم انسان     شمع     چراغ راهنمایی

۴- با کدامیک از اجسام زیر می توان سایه درست کرد؟ چرا؟

شیشه         کتاب       دست انسان

۵- چه طور می توان سایه یک جسم را بزرگ تر و کوچک تر کرد؟

 

درس ۸ -  صدا

۱- آیا همه صدا ها مفید هستند؟

۲- ازصدا چه استفاده هایی می شود؟

۳- دو روش برای تولید صدا توسط اجسام را بنویسید و شکل آن را بکشید.

۴- یک حیوان نام ببرید که صدایش کلفت باشد و یک حیوان نام ببرید که صدایشان نازک باشد.

۵- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

در اثر لرزش چیزها، ……. تولید می شود.

صدای بچه ها، ………… و صدای بزرگ تر ها …………. است.
طبقه بندی:
برچسب ها: نمونه سوال درس علوم کلاس دوم دبستان درس های ششم، هفتم و هشتم مبحث نیرو، نور و صدا،

تاریخ : شنبه 30 دی 1391 | 09:37 ب.ظ | نویسنده : خانم محمدقلی | نظرات

  • paper | | بک لینک