تبلیغات
یکی هست و هیچ نیست جز او - نمونه سوال امتحانی علوم تجربی ششم ابتدایی نوبت اول

نمونه سوال امتحانی علوم تجربی ششم ابتدایی نوبت اول

شماره

ســـــــــــوالات

نمره

1

جاهای خالی را پر کنید.

 

منشأ بیشتر زمین لرزه ها و آتش فشان ها مربوط به قسمت ............. زمین می باشد.

فقط گاز از دهانه آتش فشان های .............. خارج می شود.

هسته داخلی حالت ............. دارد.

آتش فشان ........... از آتش فشان های نیمه فعال کشورمان است.

 سه ماده رنگبر نام ببرید.

5/1

3

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 

الف)به کار بردن کدام ماده سبب استحکام کاغذ در برابر تا شدن می شود؟

1-پلاستیک      2-نشاسته      3-گچ    

 

ب)جنس روکش قرص از کدام فلز می باشد؟

1-آهن           2-مس       3-آلومینیم

 

پ)حداقل چند جسم باید بر هم اثر گذارند تا نیرو ظاهر شود؟

1-یک       2- دو         3- سه

 

ت) کدام یک از سنگ های آتش فشانی زیر جهت کاهش وزن ساختمان استفاده می شود؟

1-توف آتش فشانی      2-پوکه معدنی       3-سنگ پا

 

1

4

قطع درختان چه آسیبی به چرخه هوا می زند؟ توضیح دهید.

 

5/1

5

از ویژگی های آهن 3 مورد بنویسید.

 

 

5/1

6

انواع اسیدها را نام ببرید. و مثال بزنید

 

 

2

7

چرا ورود فاضلاب کارخانه ها به رودخانه ها و مزارع به آن ها آسیب می رساند؟

 

 

1

8

بازیافت کاغذهای باطله چه فوایدی دارد؟ 3 مورد بنوسید.

 

 

5/1

9

لایه های درونی زمین براساس حالت مواد تشکیل دهنده چند بخش است نام ببرید.

 

 

25/1

10

حرکات سنگ کره بر روی خمیر کره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود؟4 مورد نام ببرید.

 

 

2

11

زمین لرزه چه زمانی اتفاق می افتد؟

 

 

25/1

12

سنگ پا یک سنگ آتش فشانی است این سنگ چه کاربردی دارد؟

 

 

1

13

مراحل ساخت کاغذ را به ترتیب بنویسید

 

 

 

2

14

در مسابقه طناب کشی چه موقع طناب حرکت نمی کند؟

 

 

5/0

 

       نمره به عدد: ............            نمره به حروف: .........................                                  پیروز باشید
طبقه بندی:

تاریخ : سه شنبه 19 دی 1391 | 10:15 ب.ظ | نویسنده : خانم محمدقلی | نظرات

  • paper | | بک لینک